Tag: Khách hàng Reedtradex thuê 9 xe innova event với vũ đoàn ABC

Khách hàng Reedtradex thuê 9 xe innova event với vũ đoàn ABC

Lượt xem: 281 wwww.kenhchothuexe.com  bố trí 9 xe Toyota Innova có dán decal cùng với vũ đoàn ABC cho sự kiện roadshow của Reedtradex từ ngày 10 -12 oct năm 2013 xem link bài viết www.vccinews.vn/news/10093/.html Chào mừng Quý khách đến với

Tagged with:
Top