HỢP TÁC XÃ KÊNH THUÊ XE www.KenhThueXe.com
52/2 Nguyễn Sỹ Sách,P.15, Tân Bình, Tp.HCM
kenhchothuexe@gmail.com
0938628289