1/ Cho thuê xe cưới TOYOTA VIOS đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 1.100.000 VND

toyota-vios2/ Cho thuê xe cưới CHEVROLET CRUZE đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 1.100.000 VND

Xe cuoi Chevrolet cruze

3/ Cho thuê xe cưới TOYOTA CAMRY đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 2.200.000 VND

honda_civic

4/ Cho thuê xe cổ đám cưới CITROEN TRACTION đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 4.000.000 VND

www.vinacarrental.com-citroen-traction-vintage-car 1953 (14)

5/ Cho thuê xe cưới LIMOUSINE CHRYSLER 300 đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 8.500.000 VND

cadillac chrysler 300

6/ Cho thuê xe cưới LIMOUSINE CADILLAC CTS đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 12.500.000 VND

limoUsine-cardillac