Hình Xe Cưới Đón Dâu 4 Chỗ

1/ Cho thuê xe cưới TOYOTA VIOS đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 1.200.000 VND

2/ Cho thuê xe cưới CHEVROLET CRUZE đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 1.200.000 VND

3/ Cho thuê xe cưới TOYOTA CAMRY đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 2.200.000 VND

4/ Cho thuê xe cổ đám cưới Volkswagen Beetle con bọ  đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 2.500.000 VND

 

 

5/ Cho thuê xe cưới LIMOUSINE CHRYSLER 300 đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 8.500.000 VND

cadillac chrysler 300

6/ Cho thuê xe cưới LIMOUSINE CADILLAC CTS đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 12.500.000 VND

limoUsine-cardillac

7/ Cho thuê xe cổ đám cưới Volkswagen Kombi con bọ  đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 3.5000.000 VND

8/ Cho thuê xe cổ đám cưới cao cấp Mercedes C200 E250 đón dâu 4 giờ trong thành phố giá là 3.5000.000 VND