Cho thuê xe cổ mui trần Porsche 356a Speedster 1959

5,500,000

Cho thuê xe cổ mui trần Porsche 356a Speedster 1959

Giá thuê 1 tiếng là 3.500.000, mỗi tiếng phát sinh là 1.000.000 đ